Przygotowanie terenu pod budowę

Pierwszym etapem prac budowlanych przy każdym budynku powinno być zawsze
przygotowanie terenu pod budowę.

Rozpoczynając przygotowanie terenu pod budowę dobrze jest ogrodzić dany teren. Samo ogrodzenie musi być wykonane zgodnie z przepisami BHP, a na nim w widocznym miejscu możemy zamieścić żółtą tablicę informacyjną.
Na niej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje o inwestorze, osobach nadzorujących, wykonawcy, numery alarmowe czy numer zezwolenia inwestycji.
Ważnym elementem przed przystąpieniem do prac ziemnych jest zapoznanie się z występującymi mediami na działce. Uchroni nas to przed nieprzewidzianymi kosztami z tytułu uszkodzenia rur czy przewodów znajdujących się w gruncie.
Do przygotowania terenu pod budowę należy zaliczyć również budowę drogi dojazdowej ale o tym więcej w Budowa dróg w kruszywie.
Często podczas przygotowania terenu pod budowę mamy do usunięcia zarośla czy inne nieużytki. Wykonujemy również takie prace z wykorzystaniem kilku różnych kosiarek bijakowych. Jednych używamy do względnie równych powierzchni, innych do skarp, brzegów czy fos. Można znaleźć więcej na ich temat w dziale Sprzęt.

Do przygotowania terenu pod budowę używamy najczęściej koparko-ładowarek lub koparek, a gdy obszar prac jest rozległy należy do usprawnienia prac użyć dodatkowo samochodów samowyładowczych które również posiadamy.

Gdy do wyrównania mamy mały teren pod budowę np. garażu w zupełności możemy użyć minikoparki w zestawie z wywrotką lub bez.

Zakres prac, darmowa wycena i doradztwo.

Przygotowanie terenu pod budowę
Kopanie fundamentów
Kopanie studni i innych zbiorników
Niwelacja, plantowanie terenu
Izolacje fundamentów, montaż odwodnienia
Wykopy pod media (Gaz, prąd, woda)
Budowa dróg w kruszywie
Rozbiórki budynków
Przewóz ziemi, gruzu, kruszyw samochodami do 17T i 3,5T
Kopanie i czyszczenie rowów
Układanie kostki brukowej
Nasz sprzęt